Ovaj projekat finansira Evropska unija

Ovaj projekat finansira Evropska unija


Aktivnosti na projektu

Regulacija bujičnih reka Grabovice i Križevice i izgradnja brana na bujičnim potocima Gavrinovac, Kolovac, i Zmajevac

Formiranje  zajedničkog, opremljenog i kompetentnog prekograničnog Centra za upravljanje poplavama sa obučenim osobljem za upravljanje rizicima od poplava i sa osobama obučenim za spašavanje u slučaju poplava - profesionalnim spasiocima

Procena rizika od poplava prema najboljim  praksama EU

Promotivna i održiva kampanja za povećanje svesti i kompetencije opšte populacije o potrebi za saradnjom sa ciljem zajedničkog  suočavanja sa prirodnim katastrofama i zajedničkom razvojem i prosperitetom.

Izgradnja brana na potocima Gavrinovac, Kolovac i Zmajevac za regulaciju Grabovice (na protoku kroz Ljuboviju) i Križevica (na protoku kroz Bratunac i Srebrenicu) i obavljanje pripremnih radova za izgradnju brana kod Krupnja

Sprečavanje prelivanja, ekološki pravilno uređena korita i zaštićeni izvori vode za piće od zagađenja

Zaštita ljudskih života i imovine

Formiranje Centra za upravljanje poplavama sa sedištem u Ljuboviji i Bratuncu, i poslovnicama u Srebrenici i Krupnju koji će raditi zajedno

Periodična procenu rizika od poplava, stalno snimanje i upravljanje bazom podataka u vezi poplava, međusobna komunikacija u vezi preventivnog reagovanja i obaveštavanja o mogućim poplavama i reagovanje u slučaju pojave poplava

Procene rizika od poplava na osnovu stečenog znanja i najboljih praksi u EU

Izrada izveštaja o rizicima od poplava sa definisanim akcionim planovima za smanjenje rizika radi predviđanja i sprečavanja daljih oštećenja

Otvaranje i zatvaranje manifestacije i web stranice projekta

Distribuiranje pripremljenog priručnika za sigurnost prema opštoj populaciji

3 seminara (zajedničko prisustvo oko 200 ljudi iz sve 4 opštine)

Zajednički Akcioni plan za održivu prevenciju i upravljanje poplavama  odobren od strane sve četiri lokalne vlasti

Formalno osnovan centar sa 8 profesionalca koji će biti obučeni za procenu rizika od poplava i 20 ljudi obučenih za profesionalne spasioce, uz 4 čamaca za spasavanje i 2 kombinacije građevinske mašinerije - bager-utovarivač

Implementacija Portala za upravljanje rizicima od poplava