Ovaj projekat finansira Evropska unija

Ovaj projekat finansira Evropska unija


Završetak radova 

 

 

Radovi na svim lokacijama se realizuju u skladu sa predviđenim planom na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana. Na lokacijama u opštini Krupanj su završene tri bujične brane, koje su odigrale značajnu ulogu u ublažavanju šteta od skorašnjih poplava. Pogledajte prilog na https://www.youtube.com/embed/QrVocWz3yCg