Ovaj projekat finansira Evropska unija

Ovaj projekat finansira Evropska unija


Projekat Joint Future

O projektu

Originalni naziv projekta:

 • „Let Ljubovija, Bratunac, Srebrenica and Krupanj build JOINT FUTURE for sustainable development and prosperity by managing their rivers and bringing together their capacities – Zajednička budućnost“.

Naziv projekta na lokalnom jeziku:

 •  „Neka Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj izgrade ZAJEDNIČKU BUDUĆNOST za održivi razvoj i prosperitet upravljajući svojim rekama i spajajući svoje kapacitete – Zajednička budućnost“

 Ugovorno telo:

 • Evropska unija koju zastupaju Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Delegacija Evropske unije u Srbiji

Opšti ciljevi projekta:

 1. Učestvovanje u prevenciji od poplava i smanjivanju štete prouzrokovane poplavama
 2. Smanjenje rizika po ljudske živote i zdravlje i njihovu materijalnu imovinu izazvane izlivanjem reka i zagađenjem vodoizvorišta
 3. Poboljšanje pripreme i spremnosti za odgovarajuće hitne reakcije i upravljanje rizicima od poplava
 4. Poboljšanje socijalne, inter-etničke kohezije i saradnje među ljudima i institucijama susednih opština Ljubovija, Bratunac, Srebrenica, i Krupanj i
 5. Podizanje svesti stanovnicima ove oblasti o potrebi za saradnjom i zajedničkim socijalnim i ekonomskim razvojem

Specifični ciljevi projekta:

 1. Poboljšanje fizičkih kapaciteta, resursa životne sredine i prostornih resursa u prekograničnoj oblasti , na teritoriji opština Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj pored bujičnih reka i potoka, kroz njihovu regulaciju
 2. Doprinos socijalnoj i ekonomskoj koheziji i pomirenju kroz uspostavljanje saradnje između ljudi koji žive u ovoj multietničkoj sredini

Trajanje projekta:

 •  22 meseca

Opština Ljubovija uputila je poziv prekograničnim susedima, opštini  Bratunac i  Srebrenica, kao i susednoj opštini  Krupanj da zajedno predlože akciju koja će za cilj imati da se pozabavi regionalnim problemom rizika od poplava koje su kulminirale u Maju 2014. godine.

Takođe, prepoznata je mogućnost i za inter-etničku saradnju, kao i za pomirenje ljudi sa obe strane granice.

Ciljne grupe projekta su opštine Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj, 28 budućih profesionalaca i spasilaca iz Ljubovije, Bratunca, Srebrenice i Krupnja, i minimum 200 ljudi koji žive u prekograničnoj oblasti  na teritoriji ovih opština.

Predložene aktivnosti se zasnivaju na ideji zajedničkog suočavanja sa ekološkim, fizičkim, ekonomskim i socijalnim problemima i izazovima između četiri susedne opštine, a koji su izazvani pre svega prirodnim nepogodama koje su kulminirale u maju 2014. godine.

Sve četiri opštine su pretrpele velika oštećenja tokom prethodnih godina usled poplava, pre svega bujičnih vodotokova. Iako su poplave nažalost dosta česte u ovom regionu (teške su bile i u 2010., 2012., 2014.), nije uspostavljen sistemski pristup i razvijena saradnja kako bi se sprečile posledice budućih katastrofa.

Shodno tome, lokalne vlasti u Ljuboviji, Bratuncu, Srebrenici, i Krupnju su odlučile da uspostave saradnju u oblasti zaštite od poplava za dobrobit svih i celog prekograničnog područja.

Očekivani rezultati

 • Realizacija profesionalnih treninga prema najboljim praksama u Evropskoj Uniji.
 • Povećana svest stanovnika prekogranične oblasti o potrebi sa saradnjom, radi ostvarivanja zajedničkog socijalnog i ekonomskog razvoja, počevši sa zajedničkim radom na kontroli štete od poplava, prevenciji poplava, i adekvatnim reagovanjem u slučaju  ponovnog pojavljivanja poplava.
 • Efikasnije sprovođenje preventivnih i korektivnih akcija u oštećenim područjima
 • Povećanje stepena razvoja, međusobne saradnje i pomirenja na međuopštinskom i međuetničkom nivou, za dobrobit cele prekogranične regije
 • Poboljšana pripremljenost i spremnost i profesionalaca (kompetentnih lica) i opšte populacije (stanovništva), kao i drugih resursa i kapaciteta za predviđanje i postupanje u slučaju poplava.

Metodologija implementacije projekta

Metodološki pristup koji je primenjen u projektovanju aktivnosti na projektu je organizovan oko tri glavne aktivnosti. Shodno tome, izdvajaju se tri glavne metodološke faze implementacije projekta:

 1. obezbeđivanje fizičkih preduslova i preduslova životne sredine za sprečavanje poplava i smanjenje štete izazvane poplavama u oblasti reka Grabovica i Križevica i potocima Gavrinovac Kolovac i Zmajevac
 2. podizanje kapaciteta ljudskih i tehničkih resursa za upravljanje poplavama i njihovu prevenciju
 3. podizanje svesti i kompetentnosti o neophodnosti regionalne saradnje u cilju upravljanja poplavama, ali i postizanju održivog razvoja regiona

Metodologija Joint Future

Rešavanje fizičke, ekološke, ekonomske i socijalne perspektive upravljanja poplavama neumitno vodi ka održivom razvoju i zajedničkom napretku cele prekogranične regije.