Ovaj projekat finansira Evropska unija

Ovaj projekat finansira Evropska unija


Partneri

Opština Ljubovija

Područje opštine Ljubovija se nalazi na krajnjem zapadnom delu Srbije. Teritorija Opštine je u sastavu krupnije regionalne administrativne jedinice, Mačvanskog okruga. Ljubovija se porostire na desnoj strani aluvijalne ravni koju je stvorila reka Drina sa svojim pritokama, i to na mestu ušća njene najveće pritoke na ovom potezu Ljuboviđe.

Više o Ljuboviji...

 

Ljubovija 1

Ljubovija 2

Ljubovija 3

Opština Bratunac

Teritorija opštine Bratunac se nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, kao dio Republike Srpske, a prostire se na preko 293 km2 između susjednih opština: Srebrenice na jugozapadu, Milića na sjeverozapadu i Zvornika na sjeveru. Rijeka Drina formira granicu opštine Bratunac sa Srbijom (opštine Ljubovija i Bajina Bašta) u dužini od 68 km.

Više o Bratuncu...

 

Bratunac 1

Bratunac 2

Bratunac 3


Opština Krupanj

Rađevina i njeno gradsko središte Krupanj nalaze se u zapadnom delu Srbije, na desnoj obali reke Drine. Po podacima poslednjeg popisa iz 2011. godine opština ima  17.860 stanovnika , dok je po prethodnom popisu iz 2002. godine imala 20.632 stanovnika.
Grad je dolinsko neselje i leži smešten u kotlini okružen ograncima planina Boranje, Jagodnje i Sokolske planine; kao podplaninsko mesto leži južno od 45. paralele na 280 m nadmorske visine.

Više o Krupnju...

 

Krupanj 1

Krupanj 2

Krupanj 3

Srebrenica je gradsko naselje i sjedište opštine Srebrenica u istočnom dijelu Republike Srpske, BiH. Prema preliminarnim podacima popisa stanovništva 2013. godine, u naseljenom mjestu Srebrenica ukupno je popisano 2.607 lica.
Srebrenica, zajedno sa područjem Osat, zahvata središnje rubno područje istočnog dijela Republike Srpske. Jednim dijelom istočni i cijeli južni dio opštine leži u zavoju Drine i predstavlja sastavi dio šireg, veoma živopisnog geografskog mozaika Podrinja.

Više o Srebrenici...

 

Srebrenica 1

Srebrenica 2

Srebrenica 3